Ďalšie vystúpenia HunterGirl na CMA Feste ostávajú zatiaľ nezverejnené.

9 — 06