Tešíme sa na Vás s reláciu Country Express Rádia POHODA od 29. mája 2022 každú nedeľu o 19:00 hod. na Rádio POHODA-2.
Aj naďalej si môžete o vaše obľúbené skladby s oblasti folk a country písať na mail: studio@radiopohoda.com

Uzávierka pre najbližšiu reláciu je vždy vo štvrtok o 24:00 hod.

17 — 05