Rádio POHODA s.r.o.

DIČ: 2120866330
IČO: 52030121

č.u.: SK05 8330 0000 0025 0153 0578

Lokalizácia – Európa

Riaditeľ : 

tel. :  +421 940 278 652
e-Mail : riaditel@radiopohoda.com

Marketing :

tel. : +421 944 693 784
tel. :  +421 940 278 652
e-Mail : marketing@radiopohoda.com

Pondelok – Piatok 9:00 – 14:00

e-Mail :  radio@radiopohoda.com
tel. : +421 940 278 652
štúdio tel. + SMS : +421 944 693 784

Vysielame – NON-STOP

e-Mail : studio@radiopohoda.com
e-Mail : marketing@radiopohoda.com