Rádio POHODA s.r.o.

DIČ: 2120866330     IČO: 52030121

č.u.: SK05 8330 0000 0025 0153 0578

Lokalizácia – Európa

Riaditeľ : 

tel. +421 940 278 652

riaditel@radiopohoda.com

Spravodajstvo :

Redakcia :

studio@radiopohoda2.com

Marketing:

tel. +421 944 693 784

tel. +421 940 278 652

marketing@radiopohoda.com

Pondelok – Piatok 9:00 – 14:00
tel. :  +421 940 278 652
štúdio : tel. + SMS : +421 944 693 784 
Vysielame – NON-STOP